ПАО ДОНЭРМ
ПАО Донецкий Экспериментальный
Ремонтно-Механический завод
Ремонтно-Механический завод
г.Донецк, пр. Павших Коммунаров 104
тел.: (062) 344-02-14
Металлоконструкции Горно-шахтное оборудование Проволока Изделия для сел. хозяйства Фланцы Литейное производство Просечно-вытяжная сетка Парковые скамейки

Регулярна інформація за 2011 рік

Регулярна інформація за 2011 рік

Назва: ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДОНЕЦЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД
ЄДРПОУ: 00176650
Рік: 2011
Кількість розміщень регулярної інформації за звітний період 1
Дата першого розміщення 21.04.2012
Дата останнього розміщення 21.04.2012
 
Більш детальну інформацію про даного емітента Ви можете отримати на сайті smida.gov.ua.
 

Склад інформації

Титульний аркуш Подивитися
Зміст Подивитися
Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента Подивитися
Інформація про державну реєстрацію емітента Подивитися
Банки, що обслуговують емітента Подивитися
Основні види діяльності Подивитися
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Подивитися
Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) Подивитися
Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці Подивитися
Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента Подивитися
Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Подивитися
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента Подивитися
Інформація про загальні збори акціонерів Подивитися
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Подивитися
Інформація про випуски акцій емітента Подивитися
Опис бізнесу Подивитися
Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Подивитися
Інформація щодо вартості чистих активів емітента Подивитися
Інформація про зобов´язання емітента Подивитися
Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції Подивитися
Інформація про собівартість реалізованої продукції Подивитися
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду Подивитися
Інформація про стан корпоративного управління Подивитися
Річна фінансова звітність Подивитися